ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ?

ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਘਿਣੌਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਫਾਂਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਡੂੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

sun

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

sun

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

sun

ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ?

ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਘਿਣੌਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਫਾਂਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਡੂੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

sun

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

sun

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

sun

ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।

sun

Prisoners Hanged Before Sunrise

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ..

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਪੜ੍ਹਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਖੂਨ – ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੀਤ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਡੰਡੇ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਸਮਰਥਕ

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ, ਡੰਡੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 12 ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਰੁਪਏ

ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 . 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾਂ, 25 ਲੱਖ ਪਵਨ ਇੰਸਾਂ, 25 ਲੱਖ ਗੋਭੀ ਰਾਮ,18 ਲੱਖ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਲੱਖ, 80 ਹਜਾਰ, 500 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਹਿਦਾਇਤ

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਬਾਇਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਲ

ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾਂ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖੂਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

 

 

ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਠਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ

ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪੀੜਾ ਰਹੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਕੇ ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

100 ਵਿੱਚੋ 80 ਜਾਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੀ ਪਾਉਣ ਗੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ

हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में आपके सामने कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हों जिनको सुनकर आपका दिमाग चकरा गया हो। या ये भी हो सकता है आपने इंटरव्यू में पुछे गए कुछ ऐसे सवाल सुने हों जिन्हें सुनकर आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई इतने अश्लील सवाल कैसे पूछ सकता है। हालांकि, उन सवालों के जवाब बेहद आसान होते है और ऐसे सवालों को पुछने का मतलब केवल कैडिडेट्स की बौद्धिक क्षमता जानना होता है। आपको बता दें कि ऐसे ही कुछ सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर आज कल खुब वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे इन सवालों को इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, जिनमें से कई डबल मीनिंग वाले सवाल हैं। लेकिन कुछ लोगो ने इन सवालों का ऐसा सीधा और सटीक जवाब दिया

सवाल –

जवाब ——>>> पर्स। जीं हां, यही वो चीज है, गलत मत सोचिए।

सवाल

जवाब – IPC के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध नहीं माना गया है। इसलिए यह अपराध नहीं है।

सवाल –

जवाब – अगर पेंसिल को दीवार के कोने में रख दे तो कोई भी व्यक्ति इस पेंसिल के ऊपर से कूद कर नहीं जा सकेगा।

सवाल –

जवाब –

ये एक ऐसा सवाल है जिसपर कोई भी अटक जाये। दरअसल, इसका जवाब सवाल में ही छिपा है। पूछा गया है कि – 4+2 का आधा 3 होता हैं या 5। यानि का आधा 2 और 1 का आधा = 5

सवाल

जवाब

एक केला टेबल पर है और 5 केले टोकरी में है तो कुल 6 केले हैं और 6 लोग हैं तो आप बराबर बांट सकते हैं।

सवाल

जवाब

1 से 100 तक की गिनती में 3, 20 बार आता हैं।

ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਡਰਾਇਵਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ..

ਸਾਰਨੀਆ— ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ.. ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਫੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।PunjabKesariਡਾ. ਟੋਬੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਮਾਰਟਮ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਧਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ‘ਚ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। PunjabKesariਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਥੌੜੇ ਵਰਗਾ 14 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਨਾ ਸੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। PunjabKesari
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਚੈਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਚੈਨ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਡਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਕੰਸਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ATM ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ …

Banks pay Rs100 day penalty : ਭਾਵੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚੋ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਾਹਕਕ ਕੋਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |

atm

Banks pay Rs100 day penalty

ਪਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ |

atm

Banks pay Rs100 day penalty

ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂੱਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ‘ਤੇ,ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ,ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ |

atm

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ( ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਮਈ 2011 ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਿਆਦ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ |

atm

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐੱਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |

atm

ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Annexure-5 ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨਲਟੀ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਲ੍ਹ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ | ਉਸੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |

atm
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ | ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ |

atm

ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ….(Video)

The Shiromani Akali Dal (SAD) had been building up steam against leader of opposition Sukhpal Khaira in the run-up to the winter session. But it was not how it led the attack on the Aam Aadmi Party (AAP) leader inside the House on Tuesday.

Khaira had played the opening shot on Monday with an expose by allies, Bains brothers of the Lok Insaaf Party, alleging judicial corruption behind court summons to him in a drug case.

At a press conference later, Khaira had accused both the Congress and Akali leaders of being hand-in-glove in the conspiracy against him.

But Khaira’s adjournment motion to discuss the expose in the House was filed at 9.30am, half-an-hour before Tuesday’s session began. As per rules, an adjournment motion on any matter of public interest has to be moved at least two hours before the House sitting.

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰ ਦਸੇ (ਬਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ )

In this video clip you can see Kudi nu laga si paja ke khrn per.This is very shameful and viral video and this video is show The villagers look at how the girl caught the boy.Aa dekhlo apni janta da haal nahi hat di puthe kamm karn to eh munda kudi nu le ke pajj chaleya si pind to.Per fer pind waleya ne ehnu fadke kudi nal bann dita rukh nal te fer dekho jo kita ehina nal oh tusi soch v nahi sakde.Video dekho te share karo vad to vad te apne vichar deo es video bare ke pind waleya ne jo kita theek kita ja koi hor saja milni chidi hai ehina nu.Kyunke ehina val dekh ke fer hor v eida karnge munde te kudiyan.Video bache na dekhan.We full hope you like this video clip very much,so watch this video clip and enjoy it.Thanks for watching this video clip.

In this video clip you can watch a very sad video clip.Aah dekho Ki Ho Giaa (video).i full hope you like this new Punjabi song very much . i also hope you full enjoy this video clip . thanks for watching this video clip . so watch this video clip and enjoy it .

i full hope you no like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰ ਦਸੇ (ਬਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ ).

In this video clip you can see Kudi nu laga si paja ke khrn per.This is very shameful and viral video and this video is show The villagers look at how the girl caught the boy.Aa dekhlo apni janta da haal nahi hat di puthe kamm karn to eh munda kudi nu le ke pajj chaleya si pind to.Per fer pind waleya ne ehnu fadke kudi nal bann dita rukh nal te fer dekho jo kita ehina nal oh tusi soch v nahi sakde.Video dekho te share karo vad to vad te apne vichar deo es video bare ke pind waleya ne jo kita theek kita ja koi hor saja milni chidi hai ehina nu.Kyunke ehina val dekh ke fer hor v eida karnge munde te kudiyan.Video bache na dekhan.We full hope you like this video clip very much,so watch this video clip and enjoy it.Thanks for watching this video clip.

In this video clip you can watch a very sad video clip.Aah dekho Ki Ho Giaa (video).i full hope you like this new Punjabi song very much . i also hope you full enjoy this video clip . thanks for watching this video clip . so watch this video clip and enjoy it .

i full hope you no like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ….(Video)

The Shiromani Akali Dal (SAD) had been building up steam against leader of opposition Sukhpal Khaira in the run-up to the winter session. But it was not how it led the attack on the Aam Aadmi Party (AAP) leader inside the House on Tuesday.

Khaira had played the opening shot on Monday with an expose by allies, Bains brothers of the Lok Insaaf Party, alleging judicial corruption behind court summons to him in a drug case.

At a press conference later, Khaira had accused both the Congress and Akali leaders of being hand-in-glove in the conspiracy against him.

But Khaira’s adjournment motion to discuss the expose in the House was filed at 9.30am, half-an-hour before Tuesday’s session began. As per rules, an adjournment motion on any matter of public interest has to be moved at least two hours before the House sitting.

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .