ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ….

ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ,

ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ Emergency ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਭ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ Marriage ਕਰਦੇ ਨੇ… ਇਹ ਵਿਆਹ Mostly Arranged ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਜੇ ਨੂੰ , Likes Dislikes ਨੂੰ, Hobbies, ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਫ਼ਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ… ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ ”ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀ, ਜਲਦੀ ਬਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੀਂ, ਸੋ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਹੀ” ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਕੁੱਝ… ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ”ਕੁੜੀ ਨਾਲ Long time Love ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, Unlimited S.x ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਓਹ ਸੋਚੇਗੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਘੱਟ Time Love ਕੀਤਾ ਤਾਂ” ਇਹ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ Serious ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ”ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ S.x  ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ” ਮੁੰਡੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਗੱਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,

ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ’ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ Timing ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਓ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ’ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ,

Heavy Dress and Jewelry ਤੋਂ, Photography ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਫ਼ਿਰ ਉਸੇ ਰਾਤ Love ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇ ”ਓਹ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਲਈ Physically, Mentally Emotionally ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਰੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਓਹ Ready ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ? ਓਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ Shock ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ Abroad ਜਾਵੇ ਤੇ Airport ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸੇ Coat Pant ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,

ਜਿਸ ਲਈ ਓਹ Physically, Mentally and Emotionally ready ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ? ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ Stereotypes ਜਾਂ ਫੜਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਤੁੱਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ Hurt ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ Heal ਕਰਨਾ. ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਗੋਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੁੱਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਵਜਾਏ ਤਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵੀ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਓਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਓਗੇ… ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ Gap ਪਾ ਕੇ… – ਬਾਦਲਜੀਤ

ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ “ਕੋਕੋਲੋਨੀ ਡੌਟ ਜੇਪੀ” ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

 

ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿੰਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

 

ਬਲਾਇੰਡ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਥਕਾਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

 

ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ “ਲਵਲੀ ਮੀਡੀਆ” ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਚੋਰੀ ਭਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ? ਬਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ

In this video clip you can see Kudi diyan gallan suno ki boldi pai aa apne mapeya bare..This is very shameful and viral video and this video is show See what the girl is saying about her parents.Aa dekhlo kudi da haal eida di auladh bare ki kahoge tusi dekho poori video te share karo te apne vichar deo change mare.Kudi ne daseay ke oh apni marji nal ghr to phaj ke aai hai osnu koi paja ke nahi leyke aaeya.Te koi v ossnu laban di koshish na kare te na hi mai ghr fer vapis auna hai.Baki tusi dso video dekh ke k jo eh kamm kardi pai aa kina galth hai ja sahi hai jina mapeya ne ehnu paleya vada kita aaj ohna nu hi bura bhala boldi pai aa.We full hope you like this video clip very much,so watch this video clip and enjoy it.Thanks for watching this video clip.

Aah dekho Ki Ho Giaa (video)

In this video clip you can watch a very sad video clip.Aah dekho Ki Ho Giaa (video).i full hope you like this new Punjabi song very much . i also hope you full enjoy this video clip . thanks for watching this video clip . so watch this video clip and enjoy it .

i full hope you no like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਚੋਰੀ ਭਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ? ਬਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ

In this video clip you can see Kudi diyan gallan suno ki boldi pai aa apne mapeya bare..This is very shameful and viral video and this video is show See what the girl is saying about her parents.Aa dekhlo kudi da haal eida di auladh bare ki kahoge tusi dekho poori video te share karo te apne vichar deo change mare.Kudi ne daseay ke oh apni marji nal ghr to phaj ke aai hai osnu koi paja ke nahi leyke aaeya.Te koi v ossnu laban di koshish na kare te na hi mai ghr fer vapis auna hai.Baki tusi dso video dekh ke k jo eh kamm kardi pai aa kina galth hai ja sahi hai jina mapeya ne ehnu paleya vada kita aaj ohna nu hi bura bhala boldi pai aa.We full hope you like this video clip very much,so watch this video clip and enjoy it.Thanks for watching this video clip.

Aah dekho Ki Ho Giaa (video)

In this video clip you can watch a very sad video clip.Aah dekho Ki Ho Giaa (video).i full hope you like this new Punjabi song very much . i also hope you full enjoy this video clip . thanks for watching this video clip . so watch this video clip and enjoy it .

i full hope you no like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ … ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆਏ ਹਾਂ. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਡਰ ਮਾਈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਰੇਸਟਾਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈਟਰ ਖਾਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ .ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਔਰਤ ਵਾਸ਼ਰੂਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ: ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ….

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ.

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚਾਕੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਕੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ.

2. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਕੇ ਬੜੇ ਰਲਵੇਂ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ.

3. ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਹੈ.ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੇਈਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ?

ਪੋਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਕਿਓਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ…?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

punjab

Female Vice President SAD

ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

punjab

ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਤਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

punjab

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

punjab

ਓਧਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੁੱਕੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

punjab

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੋਮਨਾਥ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਕਮਾਰ, ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

punjab

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਓਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ…?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

punjab

Female Vice President SAD

ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

punjab

ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਤਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

punjab

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

punjab

ਓਧਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੁੱਕੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

punjab

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੋਮਨਾਥ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਕਮਾਰ, ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

punjab

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਓਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ…?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

punjab

Female Vice President SAD

ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

punjab

ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਤਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

punjab

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

punjab

ਓਧਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੁੱਕੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

punjab

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੋਮਨਾਥ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਕਮਾਰ, ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

punjab

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਘਰ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਔਰਤ, ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਗਏ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ..

ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ Image result for sadhu fakeਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਰਕਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧੂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਗਏ। Image result for gold thief ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੌਲ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਸ਼ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਰਾ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸਦਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿੱਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਚਾਚੇ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਟਰੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ..

ਰੂਪਨਗਰ(ਵਿਜੇ)— ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਮਾਜਰਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।PunjabKesari
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 28 ਸਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (30) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।PunjabKesari
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੰਗ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।