Breaking News

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ VOLUME BUTTON ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ!

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਲਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਫੋਨ, ਪੈਟਰਨ, ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਅਨਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲੂਯਮ ਬਟਨ ਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਟਨ ਸਿਕੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਰ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ VOLUME BUTTON ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ! ਲਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Knote App lock ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 2.11MB ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਨ ‘ਚ ਐਪ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੋ। ਪਾਸਵਰਡ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀ  ਵਾਲੂਯਮ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਅਪ/ਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ VOLUME BUTTON ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ! ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ?

ਅਕਸਰ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪੇਟਰਨ ਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਅਨਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

About admin

Check Also

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ dubai ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ dubai ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ दुबई का …

error: Content is protected !!